Đề tài Phân tích tình hình xuất khẩu gạo và những giải pháp mở rộng thị trường của công ty cổ phần Docimexco

Hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của một đất nước. Ngày nay, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đang lôi cuốn hầu hết các quốc gia trên thế giới với hai cấp độ khu vực hóa vàtoàn cầu hóa. Sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng này, luôn gắn liền với sự hình thành và phát triển của công ty đa quốc gia. Đồng thời, vấn đề hội nhập kinh tếquốc tế cũng đòi hỏicác Công ty đa quốc gia cũng phải có những chuyển biến rõ rệt trong tất cả lĩnh vực sản xuất, tài chính quản trị nguồn nhân lực và R&D Với vị trí là một ngành xuất nhập khẩu đang phát triển ở Việt Namtrong những năm gần đây, cùng với tiềm năng và thế mạnh về thiên nhiên và con người. Ngành xuất khẩu gạo đang đóng vai trò quan trọng trong vấn đề phát triển kinh tế nước nhà trong những năm qua,cho dù có rất nhiều khó khăn ở phía trước. Công ty Cổ Phần DOCIMEXCO là một công ty kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng: gạo, thủy hải sản, cao su và nhập khẩu các mặt hàng: phân bón, thiết bị máy móc, hàng tiêu dùng. Trong những năm qua với tốc độ tăng trưởng ngày càng nhanh. Công Ty đang chứng tỏa là một trong những Công Ty Xuất Nhập khẩu hàng hóa có hiệu quả của ngành xuất nhập khẩu của nước nhà. Góp phần phát triển kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề xuất khẩu và việc mở rộng thị trường sẽ đóng góp cho nền kinh tế nước ta phát triển một cách đáng kể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC