Đề tài Phân tích ứng dụng marketing tại tổng công ty viễn thông quân đội Viettel

Ngày nay, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.Nên hơn lúc nào hết vấn đề phát triển kinh tế chính trị luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì không chỉ nhà nước phải quyết tâm mà các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn như Tổng công ty viễn thông quân đội viettel cũng phải cùng đồng hành trên con đường chung của đất nước. Đặc biệt ở đây cần quan tâm đến vấn đề cải thiện, phát triển hệ thống marketing dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh một cách nhanh nhất, tốt nhất. Tuy rằng, dịch vụ nào cũng còn tồn tại những nhược điểm, nhưng dù là tốt hay xấu thì nếu nhà cung cấp dịch vụ và người được sử dụng dịch vụ cùng nhau quan tâm đúng mức để cân bằng tổng thể thì sẽ mang lại sự hài hòa trong việc phát triển đất nước trong thời đại mới này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC