Đề tài Phân tích và bình luận những biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết

Văn bản pháp luật đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước và xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu quản lí xã hội bằng pháp luật ngày càng cao thì việc phải xử lý những văn bản pháp luật khiếm khuyết ngày càng trở nên quan trọng và mang tính cấp thiết hiện nay. Do đó, em chọn đề “Phân tích và bình luận những biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết” làm đề tài cho bài tập lớn của mình, hy vọng sẽ giúp ích phần nào trong công tác hoàn thiện pháp luật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC