Đề tài Phân tích và đánh giá chiến lược của Agribank Sài Gòn

Agribank Sài Gòn là chi nhánh cấp I thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Với gần 20 năm tồn tại và phát triển của mình, Agribank Sài Gòn đã đạt được những thành tựu nhất định và có bước đi vững chắc trên con đường hội nhập quốc tế. Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình Agribank Sài Gòn đã xây dựng chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn cụthể, qua đó có những giải pháp đểthực hiện chiến lược thành công. gần đây khi mà hội nhập quốc tếngày càng sâu rộng thì hơn bao giờhết đểtồn tại và phát triển Agribank Sài Gòn đã xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn 2011-2015. Việt Nam đã là thành viên của Tổchức thương mại thếgiới và đang dần thực hiện các cam kết trong quá trình hội nhập, trong đó có lĩnh vực tài chính ngân hàng. Do đó, cạnh tranh vềlĩnh vực dịch vụtài chính ngân hàng ngày càng quyết liệt, các NHTM Việt Nam phải chuẩn bị đương đầu với các tập đoàn tài chính nước ngoài. Nhận thực được sự sống còn trong tương lai Agribank Sài Gòn đã không ngừng xây dựng và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với từng giai đoạn cụthể. Chính vì vậy, việc nghiên cứu chiến lược hiện hữu qua đó có những đánh giá, phân tích tìm ra những tồn tại trong chiến lược để đềxuất chiến lược và giải pháp thực hiện đó là lý do chính đểtôi thực hiện đồán này. Đồán đã sửdụng phương pháp điều tra xã hội học thông qua việc khảo sát thực tế đểthu thập dữliệu sơcấp, đồng thời đồán cũng sửdụng các nguồn dữliệu thứcấp để phục vụcho việc so sánh, phân tích. Đểcó những đánh giá, phân tích cùng với việc sử dụng các kỹthuật phân tổthống kê và sửdụng các công cụxây dựng chiến lược đểphân tích, đánh giá chiến lược của Agribank.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC