Đề tài Phân tích và đánh giá chiến lược doanh nghiệp của tập đoàn truyền thông đa phương tiện VTC

Trong quan điểm xem xét doanh nghiệp như là một hệ thống thì môi trường kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đều chứa đựng những thời cơ và nguy cơ nhất định. Mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tận dụng phát huy thế mạnh đồng thời khắc phục những yếu kém để tồn tại và phát triển. Là một người chơi trong một môi trường mới phát triển, để giành được chỗ đứng có tác động đến thị trường là một vấn đề khó song cũng là yếu tố quyết định sự sống còn của Tập đoàn VTC trong công cuộc phát triển tổng thể công nghệ thông tin và truyền thông của đất nước và đối mặt với các đối thủ cạnh tranh như VDC, FPT. Vì vậy ngay từ khi hoạt động Tập đoàn VTC khá thận trọng trong việc phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp để xây dựng chiến lược phát triển bám sát với chiến lược CNTT và truyền thông Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2020. Xuất phát từ tình hình thực tế của công ty, tôi xin chọn đề tài “Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC” vì tính hữu ích khi đi sâu phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh tập đoàn trên quan điểm hệ thống từ thực trạng hoạt động kinh doanh; những kết quả đã đạt được; những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục và những nguyên nhân chủ yếu. Từ đó định hướng những giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh một cách hệ thống, hiệu quả. Những giải pháp sẽ góp phần giúp tập đoàn phát triển bền vững hơn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC