Đề tài Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

1. Lý do chọn đề tài Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà là m ột Công ty trải qua 50 năm hình thành và phát tri ển, từ một công ty trực thuộc bộ công nghiệp nay đã được cổ phần hóa. Là một người quan tâm đến các sản phẩm của Công ty và nhận thấy hiện nay Công ty đã chuyển sang là Công ty cổ phần nhưng việc xây dựng chiến lược của Công ty vẫn còn thiếu sót, chính vì vậy tôi muốn vận dụng những kiến thức đã được học để đánh giá, phân tích chiến lược hiện tại và đưa ra một số ý kiến cho Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà. 2. Đối tượng nghiên cứu Đề tài này nghiên cứu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà – một công ty “chiếm khoảng 10 % thị phần trong nước về sản phẩm bánh kẹo”. 3. Mục đích nghiên cứu Ngày nay môi trường kinh doanh có sự ảnh hưởng rất l ớn tới hoạt động kinh doanh của công ty, nó luôn thay đổi, phá vỡ sự cứng nhắc của các kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hoá hữu hiệu đủ linh hoạt ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh, chính vì vậy chúng ta cần phải xây dựng một chi ến lược kinh doanh hoàn hảo. Tôi hy vọng rằng với những kiến thức tôi đã được học trong khóa học MBA, tôi có thể phân tích, đánh giá được chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, những điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược và hơn thế nữa với mong muốn được đóng góp những ý kiến của mình về chiến lược kinh doanh của Công ty nhằm giúp Công ty có được một chi ến lược kinh doanh hoàn hảo hơn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC