Đề tài Phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

Trong kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII vừa qua, vấn đề khiếu nại, tố cáo được đề cập đến như một vấn đề vô cùng nổi cộm và bức thiết. Quốc hội đã cho ý kiển về dự thảo luật khiếu nại, tố cáo và tách hai luật này thành Luật khiếu nại và Luật Tố cáo. Tại phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật tố cáo, các vấn đề như quy định chủ thể quyền tố cáo; Các hình thức tố cáo và các quy định bảo vệ người tố cáo là những nội dung trọng tâm được nhiều đại biểu Quốc hội thảo luận và đóng góp ý kiến. Tại sao Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo lại được quan tâm đến vậy, lý do chính là vì vai trò quan trọng của hoạt động này trong bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bài viết của em nội dung chính chính là xoay quanh vấn đề này : vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC