Đề tài Phát huy vai trò chủ đạo của ban cán sự lớp trong tiết học thể dục ở trường trung học cơ sở Ninh Điền

Dạy học thể dục hướng học sinh làm trung tâm, tăng cường các hoạt động rèn luyện sức khỏe. Vì vậy, việc tổ chức và điều hành giờ học có một tầm quan trọng, bảo đảm đúng, đầy đủ nội dung, kế hoạch của giáo án của từng tiết học, đảm bảo lượng vận động (Số lần, khối lượng, cường độ vận động), tránh được sự vận động quá sức, hợp lí hóa điều kiện cụ thể của từng trường về dụng cụ, sân tập, tránh được điều kiện thời tiết xấu, bảo đảm an toàn trong tập luyện Chính vì vậy, khi dạy học môn thể dục, giáo viên cần chú trọng nâng cao thể chất, bồi dưỡng năng khiếu, ý chí của học sinh, ngoài ra còn giáo dục và rèn luyện học sinh về nhân cách, đạo đức cho học sinh theo chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng hiên nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC