Đề tài Phát triển hình thức bán hàng tận nhà trong hoạt động marketing của các đoanh nghiệp Việt Nam, liên hệ với công ty TNHH AVON Việt Nam

Vấn đề tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến việc đưa ra thị trường sản phẩm gì với giá bao nhiêu mà còn là đưa sản phẩm ra thị trường như thế nào? Đây chính là chức năng phân phối của Marketing. Chức năng này thực hiện thông qua mạng lưới kênh tiêu thụ sản phẩm(kênh phân phối ) của doanh nghiệp. Sự lựa chọn kênh phân phối hay hình thức phân phối quyết định sự thành công hay thất bại trong tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Các kênh phân phối tạo nên lợi thế cạnh tranh phân biệt giữa các doanh nghiệp. Phát triển các chiến lược marketing thành công trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay là một công việc khó khăn, phức tạp. Việc đạt được lợi thế so với đối thủ về tính ưu việt của sản phẩm ngày càng khó. Các chiến lược cắt giảm giá không chỉ nhanh chóng và dễ dàng bị copy bởi những đối thủ cạnh tranh mà còn dẫn đến sự giảm sút hoặc bị mất khả năng có lợi nhuận. Các chiến lựoc quảng cáo và xúc tiến sáng tạo thường chỉ có kết quả trong ngắn hạn và cũng dễ bị mất tác dụng trong dài hạn. Vì vậy dễ hiểu là các nhà quản trị marketing ở mọi loại doanh nghiệp kể cả lớn lẫn nhỏ đều đang dồn tâm trí của họ để tìm ra cái mà các chiến lược marketing phải dựa vào để cạnh tranh. Có thể đã đến lúc họ phải tập trung sự chú ý nhiều hơn vào các kênh phân phối của họ như là một cơ sở cho sự cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường. Hàng ngàn công ty đang thấy rằng để cạnh tranh thành công, họ không phải chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn đối thủ cạnh tranh mà còn phải làm cho chúng sẵn có ở đúng thời gian, địa điểm và phương thức mà người tiêu dùng mong muốn. Chỉ có qua tổ chức và quản lý các kênh phân phối khoa học những khả năng này mới được thực hiện. Kênh phân phối trực tiếp của người sản xuất cho người sử dụng cuối cùng là kênh phân phối đơn giản và ngắn nhất. Các kênh phân phối trực tiếp như máy bán hàng, bán qua telephone, đặt hàng bằng thư, bán hàng tận nhà,bán hàng qua tivi, đã xuất hiện như những hình thức bán hàng không cần cửa hàng. Việt Nam là một nước đang phát triển, tỷ lệ các hộ gia đình giàu có và có khả năng tài chính tăng lên đã làm tăng sự hấp dẫn của phương thức bán lẻ không qua cửa hàng cho các khách hàng bận rộn. Một số công ty đã tạo ra các thị trường cho những hàng hoá đặc biệt bằng việc đưa ra các sản phẩm chất lượng cao,phân phối ngay lập tức, và đảm bảo thoả mãn đặc biệt. Các tổ chức phân phối trực tiếp khác đã phát triển những tập hợp hàng hoá đáp ứng cho thị trường sức mua thấp nhất. Hình thức bán hàng tận nhà đang được các doanh nghiệp Việt Nam tìm cách vận dụng hiệu quả và tạo điều kiện phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC