Đề tài Phát triển thư viện trường cao đẳng sư phạm Sóc Trăng

Trước đây,trongquanniệmcủanhiềungười, Thư viện lànơiyên tĩnhđến ảm đạm, là kho chứa những cuốn sách cũ kỹ không chỉ hình thức sờn gáy, mờ chữ màcòn lạc hậu cả về nội dung. H ình ảnhmộtthưviện với rất nhiều, rất nhiều các cuốn sách được xếp theo cỡ và cất kỹ trong kho vẫn còn khá phổ biến, b ạn đọc phải qua nhiều thủ tục mới đ ược tiếp cận với sách, tro ng đó thủ tục mang tính nghiệp vụ nhất là hệ thống tra cứu thường được tổ chức thiếu chính xác, mang tính chủ quan, thái độ phục vụ thiếu nhiệt tình nếu không muốn nói là cửa quyền,cau có.Chínhnhữngđiềuđótạonên khoảng cách rấtlớn giữa bạn đọc và s ách, giữa bạn đọc vàcán bộ thư viện. Mỗi thư viện như một ốcđảo,khôngliên kết, không phối hợp với thưviện bạn để tạo thành mạng lưới thư viện, bổ sung, chia sẻ thông tin cho nhau. Ngày nay sự phát triển của một quốc gia phụ thuộcchủ yếu vào năng lực và kỹ năng của nguồn nhân lực. Các thư viện trường học có nguồn tài liệu và trang thiết bị tốt đi đôi với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc nâng cao nhận thức về mục tiêu cơ bản của đất nước trong việc xây dựngvà phát triển những thế hệ công dân tương lai có tri thức, sáng tạo, độc lập và năng động, những người sẽ làm chủ tương lai số hóa trong thế kỷ 21. Những con người đó sẽ giúp cho Việt Nam nâng cao tính cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu và đảmbảo cho sự tăng trưởng và thành công bền vững của cả dân tộc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC