Đề tài Phát triển tư duy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán về nồng độ dung dịch

Quá trình dạy học ởtrường trung học cơsở(THCS) vạch ra ba nhiệm vụchính đó là: giúp học sinh (HS) có thểnắm vững hệthống tri thức, “phát triển năng lực nhận thức đặc biệt là năng lực tưduy độc lập sáng tạo và phát triển nhân cách”[ 3 ]. Hóa học là một môn khoa học thực nghiệm. Trong đó, lý thuyết là cơsởgiúp HS vận dụng đểgiải quyết những vấn đềxảy ra trong thực tiễn. Nhưvậy, HS cần phải được củng cốkhắc sâu thêm phần lý thuyết đã học. Cho nên, việc giải bài tập và thực hành là hai khâu có ý nghĩa quan trọng. Thực tếcho thấy, sốtiết bài tập dành cho HS lớp 8 trên lớp rất ít, HS lại mới làm quen với dạng bài tập định lượng nên chắc chắn sẽgặp phải những khó khăn nhất định trong việc giải bài tập. Bài tập về nồng độdung dịch ( NĐDD) ( thuộc dạng bài tập định lượng ) ra đời vừa mang tính chất củng cố, vừa là điều kiện đểphát triển tưduy cho HS, bước đầu hình thành một sốtao tác tưduy nhất định làm cơsởcho việc giải bài tập định lượng với mức độcao hơn, phức tạp hơn ởcác lớp trên. Hơn nữa, việc nghiên cứu sâu vềbài tập NĐDD giúp tôi không những vững vàng vềchuyên môn mà còn có thểtìm ra được những giải pháp tối ưu nhất đểphát triển tưduy cho HS thông qua việc giải các bài tập hóa học (BTHH) khác, từ đó giúp HS học tập tốt hơn. Mặc dù vấn đềphát triển tưduy cho HS thông qua việc giải bài tập đã được rất nhiều tác giảnghiên cứu nhưng nghiên cứu sựphát triển tưduy của HS lớp 8 trong việc giải bài toán vềNĐDD vẫn còn nhiều vấn đềmà chúng ta cần phải quan tâm. Trên cơsở đó, tôi đã chọn nghiên cứu đềtài: ”Phát triển tưduy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán vềnồng độdung dịch”. 2. Mục tiêu nghiên cứu:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC