Đề tài Phép phân tích đất, trầm tích, bùn lắng và bụi

Đất  Là sự pha trộn của các khoáng chất (hạt sét, thạch anh ), nước, không khí và sinh vật sống.  Đất được hình thành bởi sự phong hóa đá mẹ và sự phân hủy các chất hữu cơ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC