Đề tài Phương hướng đầu tư phát triển ngành công nghiệp da giầy đến năm 2010

Nhìn lại chặng đường đổi mới nền kinh tế, chúng ta có thể thấy được vài trò và sự sáng suốt của Đảng và Nhà nước trong quá trình đưa đất nước đi lên. Với quan điểm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đưa đất nước trở nên hùng mạnh có thể sánh vai được với các cường quốc trên thế giới. Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm đầu tư phát triển tất cả các thành phần kinh tế, các ngành. Với trọng tâm phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì sự đầu tư phát triển ngành công nghiệp nhẹ là một lợi thế của chúng ta. Ngành công nghiệp da giầy cũng là một trong những ngành được đặc biệt quan tâm, không chỉ bởi nó đem lại một nguồn ngoại tệ đáng kể cho đất nước mà nó còn là một trong những ngành giải quyết được nhiều gánh nặng cho đất nước (như việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân.). Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay thì ngành da giầy của chúng ta so với ngành da giầy của các nước khác trên thế giới còn nhiều lạc hậu. Để có thể có được các thị trường mạnh như Mỹ, EU, Nhật đòi hỏi chúng ta phải có sự đầu tư hơn nữa trong những năm tới. Đặc biệt là chúng ta đã ra nhập AFTA và tiến tới là nhập vào tổ chức thương mại quốc tế WTO. Do đó chúng ta cần một phương hướng, một chiến lược, một kế hoạch đầu tư phát triển ngành công nghiệp da giầy trong những năm tới. Từ sự cấp thiết của vấn đề trên mà em xin chọn lựa đề tài : “Phương hướng đầu tư phát triển ngành công nghiệp da giầy đến năm 2010 ”. Bài viết ngoài phần lời mở đầu và phần kết luận gồm ba phần: Phần I : Lý luận chung Phần II : Thực trạng đầu tư phát triển ngành công nghiệp da giầy Phần III : Phương hướng và giải pháp đầu tư phát triển ngành công nghiệp da giầy đến năm 2010

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC