Đề tài Phương pháp dạy học môn toán 1 trường tiểu học BLăng – Xã Chơ chun – Huyện Nam Giang

Toán học có vị trí rất quan trọng phù hợp với cuộc sống thực tiễn đó cũng là công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp học sinh nhận thức thế giới xung quanh, để hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn. Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn toán rất to lớn, nó có khả năng phát triển tư duy lôgic, phát triển trí tuệ. Nó có vai trò to lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩa, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề có suy luận, có khoa học toàn diện, chính xác, có nhiều tác dụng phát triển trí thông minh, tư duy độc lập sáng tạo, linh hoạt.góp phần giáo dục ý trí nhẫn nại, ý trí vượt khó khăn. Bởi thế đối với giáo dục Việt Nam hiện nay là điều cần thiết, đổi mới phương pháp là yêu cầu được đật ra hang đầu, là điều kiện tiên quyết nâng cao chất lương giáo dục tiểu học. Là một giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy thì ai cũng trăn trở, suy nghĩ tìm ra những phương pháp giảng dạy mới phù hợp với yêu cầu đổi mới hiện nay. Hai yêu cầu đổi mới chính yếu hiện nay là: giáo viên cần tổ chức cho học sinh khám phá tri thức mới; tăng cường khả năng làm việc nhóm của học sinh. Nhưng thực tế việc đổi mới phương pháp chưa được tiến hành đồng bộ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất, trình độ giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Thứ hai, giáo viên còn ngại đổi mới do định kiến của lối dạy cũ. Thứ ba, thời lượng thực hiện chương trình và nội dung truyền tải chưa phù hợp. Các nguyên nhân này chiếm số ít, đã được khắc phục trong thời gian gần đây từ cấp Bộ đến cấp trường. Thứ tư, rất nhiều giáo viên còn quan điểm sợ học sinh "đổ thừa" thầy giáo không dạy hết nội dung chương trình nên thầy giáo phải cho học sinh ghi chép hết tất cả những gì giáo viên dạy từ bảng vào tập học của học sinh; việc này chiếm quá nhiều thời gian nên không còn thời gian tổ chức cho học sinh hoạt động tự khám phá kiến thức mới. Hơn nữa hiện nay chưa có một hình thức dạy học hiệu quả theo phương pháp mới nào được đưa ra, kiểm chứng và đúc kết thành những kinh nghiệm; ngoài ra giáo viên ngại đi tiên phong trong việc đổi mới lối dạy - lối dạy mà mình chưa từng thực hiện, chưa biết hiệu quả lối dạy đó như thế nào. Vì thế cần phải có một "định hướng" và những kinh nghiệm đúc kết nhằm hỗ trợ giáo viên từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy nhưng vẫn đảm bảo trung hòa giữa các lối dạy truyền thống và lối dạy mới và việc giảng dạy theo "định hướng" mới này phải được kiểm chứng thực nghiệm, đúc kết thành những kinh nghiệm giảng dạy. Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài: "phương pháp dạy học môn toán 1 trường tiểu học BLăng – xã chơ chun – huyện Nam Giang".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC