Đề tài Phương pháp dạy một số bài trong chương phân số của môn toán lớp 4

Sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và sự thách thức trước nguy cơ tụt hâu trong cạnh tranh trí tuệ đang đòi hỏi phải đổi mới giáo dục, trong đó có sự đổi mới cơ bản về phương pháp dạy học. Những phương pháp kích thích sự tìm tòi, đòi hỏi sự tư duy của học sinh đặc biệt được chú trọng. Hiện nay việc dạy và học toán trong trường Tiểu học là một khâu quan trọng của quá trình dạy học. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói về vị trí, vai trò của bộ môn toán: “ Trong các môn khoa học và kĩ thuật, toán học giữ một vị tri nổi bật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC