Đề tài Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng

(Bản scan) - Cơ sở kinh doanh, cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC