Đề tài Phương thức vận tải tàu chuyến

Là tàu chạy rông, đáp ứng nhu cầu bất thường của khách hàng Tàu chạy không theo một tuyến cố định, không ghé qua những cảng cố định và không theo một lịch trình định trước. Mang tính chất khu vực

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC