Đề tài Ponzi Game và cuộc đua lãi suất ở Việt Nam

Từ cuối năm 2007, đầu năm 2008, nền kinh tế Việt nam chịu ảnh hưởng của nhiều biến động kinh tế lớn như lạm phát tăng cao đến 2 con số, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán đóng băng, đặc biệt là cuộc chay đua lãi suất tiền gửi giữa các ngân hàng thương mại(NHTM). Cuộc chạy đua lãi suất tiền gửi của các NHTM Việt Nam đã diễn ra trong một thời gian tương đối dài và đang có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát. Những biến động trong lãi suất huy động tiền gửi đã ảnh hưởng đến nhiều thành phần trong nền kinh tế như người gửi tiền, người đi vay, bản thân các ngân hàng thương mại nói riêng và ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế nói chung. Tình trạng này, nếu kéo dài , sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Rủi ro tiềm ẩn của cuộc chạy đua lãi suất tiền gửi hiện tại có thể được giải thích bằng lý thuyết trò chơi Ponzi ( Ponzi Game) : một cuộc đua vay nợ để trả nợ. Đây là một hiện tượng kinh tế đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Khi nợ tích luỹ tăng lên vượt quá khả năng đi vay, sự sụp đổ của các cơ sở tín dụng và NHTM rất có khả năng xảy ra và điều đó đã xảy ra ở Việt Nam vào cuối những năm 1980.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC