Đề tài Quận 2 trên đường đô thị hóa

(Bản scan) Cánh cửa tương lai phát triển đang mở rộng cho công cuộc của những quận được hình thành từ tháng 04/1997 như quận 2, quân 9, quận Thủ Đức, quận 12, quận 17 từ các huyện ngoại thành: Thủ Đức, Nhà bè, Hóc Môn, bình Chánh chính là con đường tiến lên từ vùng nông thôn thành vùng thị tứ phồn Vinh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC