Đề tài : quản lý bán hàng trong siêu thị

Ngày nay, công nghệ thông tin đã trở thành một phần không thể thiếu trong bất cứ lĩnh vực nào của đời sống. Với việc ứng dụng các công nghệ trong quản lý, công việc của con người trở nên hiệu quả và năng suất hơn. Với mục đích học tập tốt môn phân tích và thiết kế hệ thống thông tin và bước đầu tiếp cận với một quy trình thực tế về công nghệ thông tin chúng em xin được chọn đề tài thiết kế và quản lý bán hàng trong siêu thị. Trong quá trình thực hiện phân tích thiết kế hệ thống, do đây là lần đầu tiên chúng em thực hiện xây dựng hệ thống nên chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Chúng em rất mong được các thầy cô tham khảo và góp ý để hệ thống của chúng em ngày càng hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC