Đề tài Quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa

1. Phát biểu bài toán nghiệp vụ bằng lời. a. Cửa hàng Có rất nhiều các loại đĩa phim khác nhau. Các đĩa này được chia theo từng thể loại và được đánh các kí hiệu. Cửa hàng luôn cập nhật thêm những đĩa phim mới từ các nhà cung cấp khác nhau. Các đĩa phim này sau khi nhập về sẽ được đánh kí hiệu sau đó sẽ được bổ sung vào Album đĩa và được xếp lên giá phân loại. b. Khi khách có nhu cầu thuê đĩa sẽ chọn đĩa từ Album đĩa đã được phân loại. Sau khi đã chọn được đĩa cần chọn khách hàng sẽ viết các yêu cầu của mình lên phiếu yêu cầu và gửi tới nhân viên của hàng. Khi nhận được yêu cầu từ phía khách hàng, nhân viên sẽ kiểm tra xem có đĩa đó trong của hàng không, nêu không thì thông báo lại cho khách và báo cho khách thời gian có thể quay lại để thuê đĩa đó. Ngược lại thì ghi phiếu mượn cho khách và đồng thời sẽ ghi các thông tin như: Họ tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, kí hiệu đĩa, số tiền đặt cọc, .vào sổ thuê.( Đối với khách quen thì có thể không cần đặt cọc). c. Khi khách trả đĩa nhân viên cửa hàng sẽ kiểm tra phiếu mượn, đối chiếu các thông tin trên phiếu mượn với sổ thuê đĩa thông tin trong sổ mượn và kiểm tra đĩa.Nếu không đúng đĩa thì không nhận và yêu cầu khách hàng kiểm tra lại. Ngược lại thì viết phiếu thanh toán cho khách, thanh toán tiền với khách( nếu khách thông báo là không thuê tiếp nữa và yêu cầu hoàn lại tiền đặt cọc thì hoàn lại tiền đặt cọc cho khách) và ghi các thông tin cần thiết vào sổ trả đĩa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC