Đề tài Quản lý cửa hàng điện thoại di động bằng VBnet

Điện thoại di động trong khoảng thời gian gần đây đang được sử dụng rất rộng rãi. Vì vậy, hàng loạt các Cửa hàng mua bán và trao đổi điện thoại di động đã mọc ra và ngày càng tăng lên nhanh chóng. Hiện nay, công việc quản lý cửa hàng của các cửa hàng này thường được thực hiện bằng phương pháp thủ công dẫn đến những bất cập như: - Quản lý thủ công thường chịu ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố chủ quan do sự tác động của môi trường bên ngoài. - Lưu trữ thông tin khó, dễ bị lộ. - Thông tin thường lưu trữ trên giấy gây lãng phí lớn. - Tốc độ cập nhật, xử lý không cao, không đáp ứng được nhu cầu cần báo cáo đột xuất của ban lãnh đạo. - Không đồng bộ trong việc cập nhật dẫn tới việc sai sót. - Khi mở rộng quy mô hoạt động thì hệ thống quản lý thủ công sẽ không đáp ứng được.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC