Đề tài Quản lý dịch vụ và phân phối nước khoáng Việt Đức

Mọi người trong cuộc sống luôn gặp phải các vấn đề cần giải quyết. Vấn đề có thể dễ mà cũng có thể phức tạp, khó khăn. Để có thể giải quyết vấn đề, chúng ta cần tìm ra các lời giải thích hợp nhất như mục tiêu mong muốn dựa trên khả năng cũng như hạn chế của chúng ta. Quá trình này còn gọi là quá trình phân tích. Tương tự như trên, khi quyết định áp dụng tin học cho một việc nào đó, ta cần phải suy nghĩ tìm các phương án thích hợp với khả năng cũng như hạn chế của chúng ta. Điều này có nghĩa ta đang phân tích một áp dụng tin học. Phân tích một áp dụng tin học là một nghiên cứu gồm: - Nghiên cứu vấn đề mà giới hạn của nó đã được xác định. - Lựa chọn các lời giải. - Và phát triển các lời giải dựa trên cơ sở của công cụ xử lý trên máy tính điện tử. Dựa vào lý thuyết đã học được, Nhóm 9 xin trình bày chuyên đề : (---------------------------------------). Trong quá trình làm việc, chắc chắn không tránh được những sai sót, mong thầy và các bạn góp ý để chuyên đề của Nhóm được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC