Đề tài Quản lý mua bán hàng hóa (file word)

Ngày nay, trong quá trình quản lý thông tin kinh doanh là hết sức quan trọng,bên cạnh đó tin học hóa trong vấn đề quản lý và điều hành việc kinh doanh nó cần có một công nghệ thông tin với những kĩ thuật và thuật toán nhằm giúp cho việc khinh doanh đạt hiệu quả hơn từ những nhu cầu thức tế của xã hội mà phần mềm quản lý kinh doanh ra đời. Thông thường những phần mềm hệ thống mua bán hàng hóa được chia làm những Module nhỏ, trong đó mỗi module thực hiện một công việc khác nhau, từ những việc lập phiếu nhân viên, quản lý hàng hóa cho đến việc lập những hóa đơn. Trong phạm vi đề tài này, chỉ nói đến những module lập thông tin về nhân viên, thông tin về khách hàng,thông tin về sản phẩm,thông tin về chi tiết hóa đơn. Việc lập ra những thông tin trên là một việc mà trong kinh doanh thị trường hiện nay rất cần thiết vì nói giúp ích cho việc quản lý trong doanh nghiệp của họ được dể dàng Bài báo cáo này chúng tôi đã sử dụng ngôn ngữ Micorsoft Access để thực hiện chương trình quản lý này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC