Đề tài Quản lý thi công công trình của công ty Constrexim - Hod

Đất nước ta đang trong thời kỳ chuyển biến trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự phát triển đáng kể của cơ sở hạ tầng. Trong đó, xây dựng cơ bản là một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đã có những đóng góp to lớn vào sự chuyển mình đó của đất nước. Cùng với sự phát triển liên tục của nền kinh tế, ngành xây dựng không ngừng phát triển và mở rộng, tạo ra rất nhiều tài sản cố định cho đất nước, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Constrexim( Constrexim-hod ) là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam( Constrexim Holdings) thuộc Bộ Xây dựng. Công ty được cổ phần toàn diện từ tháng 6 năm 2007 theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0103017485. Mặc dù mới được thành lập, nhưng trong những năm qua, với kinh nghiệm kinh doanh có được, với sự lãnh đạo tài tình của Bộ máy quản trị, với chiến lược kinh doanh đúng đắn và một đội ngũ cán bộ nhiệt huyết có trình độ chuyên môn cao, Công ty luôn đạt hiệu quả kinh doanh cao trong ngành, góp phần đáng kế vào tổng doanh thu của Constrexim Holdings cũng như tổng sản phẩm quốc dân của cả nước. Hiện nay, Việt Nam đã gia nhập WTO. Đây không những là một cơ hội còn là một thách thức lớn cho các doanh nghiệp nói chung và Constrexim-hod nói riêng. Nhất là khi thị trường xây dựng đang rất sôi động và cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt do có sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài. Việc hoàn thiện quá trình quản lý thi công công trình để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thương trường là một yếu tố quan trọng. Vì vậy, trong thời gian thực tập tại công ty Constrexim-hod em đã nghiên cứu và xin đăng ký đề tài : “Quản lý thi công công trình của công ty Constrexim-hod”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC