Đề tài Quản lý thư viện Cao đẳng sư phạm Quảng trị

Thư viện Cao đẳng sư phạm Quảng trị quản lý khoảng 20000 đầu sách và tạp chí, phục vụ cho học sinh, sinh viên, giáo viên (độc giả) của trường. Độc giả có thể mượn sách về nhà hoặc đọc tại chỗ. Việc phân công quản lý trong thư viện được thực hiện như sau: Bộ phận quản lý: Gồm 2 người: Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm thư viện: điều hành chung toàn bộ các công tác trong thư viện. Phó chủ nhiệm: có nhiệm vụ quản lý về cơ sở vật chất (quản lý tài liệu, ) Bộ phận nghiệp vụ: Gồm 3 tổ chuyên môn : Tổ nghiệp vụ: bổ sung tài liệu định kỳ, phân loại tài liệu (phân loại theo chuyên ngành khoa học hoặc theo khu phân chia đã có), mô tả tài liệu để đưa lên mục tra cứu tài liệu (tra theo truyền thống hoăc tra điện tử). Tổ thông tin tư liệu: tạo lập CSDL của các đầu sách, xây dựng hoàn thiện cho bộ máy điện tử. Tổ phục vụ bạn đọc: Có trách nhiệm cấp thẻ độc giả, lập các phiếu mượn, trả sách, phân công phục vụ các quầy mượn trên kho. Sách được phân chia thành các kho: Kho giáo trình: Kho này sinh viên không được mượn mà chỉ có lớp trưởng của các lớp mượn vào đầu mỗi kỳ học. Kho sách tham khảo: gồm có kho vb và vv, ở tầng 3. Kho vv chứa các sách loại vừa (khoảng > 20,5cm). Kho vb chứa các loại sách có kích cỡ bé.(<20,5cm). Kho sách ngoại văn: kho này chứa các tài liệu tiếng nước ngoài, nếu là tiếng anh thì có kí hiệu sách là L, tiếng Trung là H

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC