Đề tài Quản lý và công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần may Hưng Yên

(Bản scan) Công ty CP may Hưng Yên được thành lập từ 19/05/1966 tiền thân là xí nghiệp may Xuất khẩu Hải hưng trực thuộc TOCONTAR Bộ ngoại thương Tháng 08/1978 được đởi thnahf xí nghiệp may Hưng Yên trực thuộc liên hiệp xí nghiệp may - Bộ công nghiệp nhẹ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC