Đề tài Qui trình kiểm tra chất lượng trạm BTS

(Bản scan) Trong một hệ thống thông tin di động thì chất lượng thông tin luôn là vấn đề cực kì quan trọng, đó là sự kết hợp của nhiều nguyên nhân: môi trường truyền sóng, nhiều fading đa đường truyền, hay chất lượng xử lý tín hiệu truyền của các trạm BTS

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC