Đề tài Quy định về đào tạo tiến sĩ

Quy chếnày quy định về đào tạo trình độtiến sĩbao gồm: cơsở đào tạo; tuyển sinh; chương trình và tổchức đào tạo; luận án và bảo vệluận án; thẩm định luận án và cấp bằng tiến sĩ; khiếu nại, tốcáo, thanh tra, kiểm tra và xửlý vi phạm. 2. Quy chếnày áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học và viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độtiến sĩ(sau đây gọi chung là cơsở đào tạo). Điều 2. Mục tiêu đào tạo Đào tạo trình độtiến sĩlà đào tạo những nhà khoa học, có trình độcao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khảnăng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khảnăng phát hiện và giải quyết được những vấn đềmới có ý nghĩa vềkhoa học, công nghệvà hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Điều 3. Thời gian đào tạo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC