Đề tài Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Phát Diệm huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010-2020

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tưliệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bốcác khu dân cư, xây dựng các công trình văn hoá, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, là yếu tốcấu thành lãnh thổcủa mỗi quốc gia và quý giá bởi tính có hạn của nó. Vịvậy sửdụng đất m ột cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quảlà một việc hết sức cần thiết cho sựphát triển bền vững. Ngày nay quá trình đô thịhoá diễn ra với tốc độnhanh, cùng với sức ép vềdân số, nhu cầu về đất ở, đất xây dựng cơsởkinh tế, văn hoá - xã hội đã gây áp lực lớn lên các nguồn tài nguyên, đặc biệt là đất đai. Vì vậy, đểkhai thác sửdụng đất đai có hiệu quảhợp lý, đảm bảo sửdụng đất lâu dài cần phải có sựhiểu biết một cách đầy đủvà đánh giá mang tầm vĩmô vềquá trình khai thác sửdụng đất trong m ối quan hệtổng hoà với các điều kiện tựnhiên, kinh tế, xã hội và nhân văn. Theo Mác: “Đất là kho tàng cung cấp cho con người m ọi thứcần thiết, vì vậy trong quá trình sửdụng đất muốn đạt được hiệu quảkinh tếcao nhất thiết phải có kếhoạch cụthểvềthời gian và lập quy hoạch vềkhông gian”. Trên thếgiới hiện nay, với sựtiến bộcủa khoa học kỹthuật đã thúc đẩy nhanh sựphát triển nền kinh tế. Sựphát triển nền kinh tế đã làm thay đổi quan hệxã hội theo hướng hiện đại. Từ đó con người tổchức cho mình những không gian thích hợp theo hướng tạo ra sựphát triển theo các khu trung tâm. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm đô thịsẽlàm tiền đề đểphát triển trong toàn vùng và rút ngắn khoảng cách giữa đô thịvà nông thôn, đồng thời giảm sức ép lên đất đai trong quá trình khai thác và sửdụng. - 2 -Thịtrấn Phát Diệm là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trịcủa huyện Kim Sơn. Đang từng bước hoà nhịp với nền kinh tếcủa huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung nên vấn đềquy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thịlà một việc hết sức quan trọng, cần thiết và làm thếnào đểsửdụng được nguồn tài nguyên đất đó một cách hiệu qủa và bền vững. Được sựphân công của khoa Tài nguyên & Môi trường Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, dưới sựhướng dẫn của cô giáo - KTS Quy ền Thị Lan Phương, đồng thời được sựnhất trí của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Kim Sơn tôi tiến hành nghiên cứu đềtài: “Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm thịtrân Phát Diệm - huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2009 - 2020"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC