Đề tài Quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ bền vững cấp tỉnh

Đềcương dựán quy hoạch cần nêu rõ sựcần thiết; xác định các căn cứpháp lý, phạm vi (địa lý và vấn đề), mục tiêu và nội dung/nhiệm vụdựán quy hoạch; lựa chọn phương pháp tiến hành (cách tiếp cận, phương pháp kỹthuật sẽáp dụng), tổchức thực hiện dựán (bao gồm các thành viên tham gia), tiến độthực hiện và sản phẩm giao nộp (nêu rõ sốlượng, chất lượng và quy cách sản phẩm). (Xem phụlục II.1. Nội dung đềcương dựán quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷsản mặn, lợbền vững). - Xác định đúng các dữliệu cần thu thập, phương pháp và địa điểm điều tra, thu thập dữliệu là rất quan trọng. Vì đó là thông tin đầu vào cho quy hoạch và là cơsở đểxây dựng dựtoán kinh phí và kếhoạch thực hiện dựán. - Đềcương thường do đơn vịtưvấn quy hoạch xây dựng; còn đơn vịchủ đầu tư/đơn vịtiếp nhận quy hoạch cung cấp hoặc phối hợp chuẩn bịthông tin, tưliệu ban đầu. Các việc phải làm: - Thu thập và đánh giá tổng quan các văn bản pháp lý liên quan đến việc xây dựng dựán quy hoạch nuôi trồng thuỷsản và tài liệu vềtình hình nuôi trồng thuỷsản ởvùng quy hoạch. - Xác định các vấn đềcơbản cần giải quyết (kinh tế, xã hội, môi trường, sửdụng đất, công nghệnuôi trồng, cơsởhạtầng cho nuôi trồng thuỷsản, thểchếchính sách ) và các địa điểm quan trọng cần chú ý khi quy hoạch. - Trao đổi các vấn đềcơbản cần giải quyết của dựán quy hoạch với các nhà ra quyết định, các chủ đầu tưdựán (các Sở, Ban, Ngành liên quan); thảo luận sơbộvềcác mục tiêu dựán quy hoạch và quy hoạch, các chỉsố đánh giá của quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản. - Xác định các vấn đềvà dữliệu cần thu thập, như: điều kiện tựnhiên, kinh tế-xã hội, môi truờng, sản xuất kinh doanh, khoa học công nghệ, thểchếvà chính sách; theo thời gian cần sốliệu hiện trạng và dựbáo; theo tính chất sẵn có cần dữliệu sơcấp và thứcấp; theo tính chất cần dữliệu định tính và định lượng. (Xem các phụlục II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY