Đề tài Quy trình công nghệ sản xuất bơ

(Bản scan) Nguyên liệu chính trong sản xuất bơ là Cream. Các nhà máy sản xuất bơ có thể thu nhận cream từ nguyên liệu sứa tươi bằng phương pháp ly tâm hoặc thu mua cream từ những nhà máy chế biến sữa khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC