Đề tài Quy trình công nghệ xử lý khí ô nhiễm và ứng dụng tại nhà máy sản xuất dây cáp, dây thép của công ty TNHH Tùng Hòa Việt Nam

Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng. Điều này đem lại cơ hội phát triển cho sản xuất công nghiệp trong và ngoài nước, trong đó ngành thép không nằm ngoại lệ; Từ năm 2001 đến nay, ngành thép đã có một giai đoạn tăng trưởng mạnh, sản lượng tiêu thụ thép của Việt Nam tăng trưởng trung bình 15,18%/năm. Theo ước tính của Bộ Công thương, sản lượng tiêu thụ thép sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 15 - 20%/năm trong những năm tới. Sự phát triển của các ngành công nghiệp nói chung và ngành thép nói riêng đã tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu con người, tuy nhiên cũng thải ra một lượng chất thải vô cùng lớn, gây mất cân bằng sinh thái, vượt quá khả năng tự xử lý của môi trường. Đề tài “Quy trình công nghệ xử lý khí ô nhiễm và ứng dụng tại Nhà máy sản xuất dây cáp, dây thép của Công ty TNHH Tùng Hòa Việt Nam” được thực hiện nhằm mục đích giới thiệu các phương pháp xử lý khí ô nhiễm hiện nay và ứng dụng cụ thể tại nhà máy

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC