Đề tài Quyền chọn chứng khoán và việc áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Thế giới ngày nay đang bước vào nền kinh tế toàn cầu hóa. Sự toàn cầu hóa mang lại nhiều thuận lợi nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều khó khăn. Những khó khăn đó chính là các rủi ro có thể nhận thấy hoặc các rủi ro tiềm ẩn. Các rủi ro này tồn tại một cách ngẫu nhiên trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính, tín dụng,… Các rủi ro có thể làm cho nhà đầu tư mất sạch tiền, công ty phá sản, nền kinh tế của một quốc gia suy sụp. Để hạn chế những nguy cơ đó, các công cụ tài chính phái sinh chính như: Hợp đồng quyền chọn (Option Contracts), Hợp đồng giao sau (Futures Contract), Hợp đồng hoán chuyển lãi suất (SWAP),… ngày càng được sử dụng một cách rộng rãi trên toàn thế giới như là những công cụ chủ yếu và không thể thiếu được trong việc quản lý rủi ro. Sau hơn hai mươi năm đổi mới, Việt Nam ngày càng mở rộng việc trao đổi, quan hệ làm ăn với nhiều quốc gia và hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong những năm gần đây, khi tiếp xúc làm ăn với nước ngoài, chúng ta dần dần biết được những phương cách phòng vệ rủi ro trên thị trường tài chính phái sinh. Kể từ khi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra đời vào tháng 07 năm 2000, hoạt động của thị trường chứng khoán ("TTCK") Việt Nam trở nên sôi động và mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Sự phát triển của TTCK là tất yếu trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, sau hơn 6 năm thành lập, TTCK Việt Nam đã có những dấu hiệu hết sức lo ngại, chỉ số VN-Index tăng, giảm hết sức thất thường dẫn đến một số nhà đầu tư thua lỗ nặng. Giải pháp cho vấn đề này như thế nào? Có biện pháp gì để bảo vệ nhà đầu tư khi giá chứng khoán liên tục Trang 9/80 tăng, giảm một cách bất bình thường như vậy? Một trong những công cụ giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro là Quyền chọn (Option).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC