Đề tài Sàn vàng Standard Bullion tại Hồng Kông

Tập đoàn Standard Bullion được thành lập vào những năm đầu của thập niên 80, chuyên cung cấp các dịch vụ môi giới tài chính cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Standard Bullion chính thức gia nhập tổ chức CGSE ( Chinese Gold and Silver Exchange Society) vào năm 1988. Kể từ đó, Standard Bullion hoạt động như thành viên của tổ chức này thông qua việc cung cấp dịch vụ môi giới kinh doanh vàng bạc trên toàn cầu. Tháng 6/2009, được sự chấp thuận của tổ chức CGSE , Standard Bullion đã thành lập trụ sở tại Hồng Kông và trở thành thành viên thứ 103 của tổ chức này. Standard Bullion chịu sự kiểm soát chính của CGSE tại Hồng Kông, việc giao dịch hàng hóa chịu sự giám sát của NFA (National Future Association) của Mỹ và các khế ước tranh chấp được quản lý bởi FSA ( Financial Service Agency) của Nhật Bản. Ở mỗi quốc gia thì hoạt động của Standard Bullion được quản lý, giám sát chặt chẽ bởi các nhà điều hành có kinh nghiệm. Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ ở thế kỷ 21, Standard Bullion không ngừng tập hợp, hệ thống hóa thông tin thị trường; phát triển các loại hình dịch vụ, trụ sở văn phòng trên toàn thế giới nhằm cung cấp cho khách hàng các tiện ích tốt nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC