Đề tài Sản xuất gốm

_Cao lanh ( kaolin)  là một khoáng sản phi kim được hình thành do quá trình phong hóa của phenpat chủ yếu là octodaz và anbit. Quá trình phong hóa trên được gọi là quá trình kaolin hóa. _Thành phần hóa học Cao lanh (Kaolin):      -  Công thức hóa học: Al2O3.2SiO2.2H2O      -  Thành phần lý thuyết: Al2O3: 39,48%; SiO2: 46,6%; H2O: 13,92%     -  Tỷ trọng: 2,57 - 2,61      -  Độ cứng: 1 - 2,5

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC