Đề tài Sáng tạo và sử dụng đồ dùng dạy học trong giảng dạy hoá học ở trường trung học cơ sở

Đồ dùng dạy học là một phương tiện dạy học cơ bản và quan trọng giúp học sinh có thể hiểu bài rõ hơn, thu hút được học sinh tham gia vào bài giảng, gây hứng thú và kích thích trí tò mò của học sinh. Đặc biệt giờ học có sử dụng đồ dùng dạy học phát triển được năng lực hành động của học sinh như sử dụng đồ dùng dạy học phát triển được năng lực hành động của học sinh như quan sát, nhận xét, đánh giá và giải thích được các hiện tượng hóa học xảy ra. 2- Thực tế hiện nay ở một số trường trung học cơ sở (THCS) giáo viên ngại làm thí nghiệm, không tự sáng chế ra đồ dùng 47 dạy học, ở trường THCS có cái gì thì sử dụng cái đó dẫn đến chỉ là giờ học chay, giờ học truyền thống. 3 – Do yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên cần xây dựng mô hình bài giảng phù hợp, giúp học sinh có thể độc lập học tập trên cơ sở hướng dẫn của giáo viên. Vì thế giờ dạy học có sử dụng đồ dùng dạy học là hết sức cần thiết. Với lý do trên chúng tôi sáng tạo một số đồ dùng dạy học – giáo dục trức quan (mô hinh các phân tử, tranh vẽ) các bài thí nghiệm thực hành để phục vụ cho việc giảng dạy ở trường THCS.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC