Đề tài Sinh viên trường Đại học công nghiệp TP HCM với sự lựa chọn trà thảo mộc Dr.Thanh trong thời gian gần đây

2.1. Lý do chọn đề tài: Nhằm tìm hiểu sự lựa chọn trà thảo mộc Dr.Thanh của sinh viên ĐH Công Nghiệp TP.HCM nhóm chúng tôi quyết định làm một bản dự án nghiên cứu nhu cầu thị trường nước giải khát, cụ thể là trà mộc Dr.Thanh. 2.2. Vấn đề nghiên cứu: Là các yếu tố tác động đến sự lựa chọn trà thảo mộc Dr.Thanh đến sự lựa chọn của sinh viên ĐH Công Nghiệp TP.HCM như : quảng cáo,sự tiện dụng,khuyến mãi, định lượng vừa đủ, khẩu vị phù hợp,chất lượng, dễ dàng mua. 2.3. Mục tiêu đề tài: Phân tích các yếu tố tác động đến sự lựa chọn nước giải khát của sinh viên để từ đó rút ra nhận xét về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự lựa chọn trà thảo mộc Dr.Thanh. 2.4. Mục đích nghiên cứu: Nhằm khảo sát thị trường và thị hiếu của sinh viên để giúp doanh nghiệp tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm theo nhu cầu của người tiêu dùng, và đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề kinh doanh của chính doanh nghiệp. e. Giới hạn nghiên cứu: Chúng tôi nghiên cứu thị trường tiêu dùng nước giải khát của sinh viên giới hạn trong phạm vi trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM trong những năm gần đây và thời gian nghiên cứu, hoàn thành dự án trong khoảng 2 tháng. 2.5. Hoàn cảnh: Dự án nghiên cứu nào cũng có những khó khăn và thuận lợi nhất định,dự án nghiên cứu của nhóm chúng tôi cũng vậy. Đối tượng nghiên cứu là sinh viên ĐH Công Nghiệp TP.HCM nên rất thuận tiện trong việc khảo sát ý kiến, tiết kiệm được một phần chi phí đi lại. tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu hẹp nên kết quả đánh giá không được chính xác và đa dạng.Chúng tôi còn gặp khó khăn về thời gian vì chỉ giới hạn trong 2 tháng và điều kiện không gian học nhóm chật hẹp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC