Đề tài Sở hữu trí tuệ và cơ hội nâng cao xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Quá trình toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ đặt các quốc gia trước vô vàn thách thức, tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nội địa và quốc tế. Việt Nam trong bối cảnh đó cũng đang chuyển sang một giai đoạn mới của phát triển kinh tế và nhận thấy rằng vai trò của sở hữu trí tuệ ngày càng được nâng cao. Theo đánh giá của Tiến Sĩ Francis Gurry, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), WIPO đã nhìn thấy sự gia tăng đáng kể các ứng dụng của sở hữu trí tuệ trong các doanh nghiệp tại Việt Nam và sở hữu trí tuệ ngày càng góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, phát triển của Việt Nam. Một câu hỏi đặt ra là sở hữu trí tuệ có thể nâng cao cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam như thế nào? Bài viết này tập trung đưa ra những cơ sở để nhận diện vấn đề đáng quan tâm này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC