Đề tài Structural breaks in the real exchange rate and real interest rate relationship

Mô hình lý thuyết: Tác giả xác định tỷ giá hối đoái thực (qt) như sau: qt = st – pt + pt* Trong đó: st: logarit tự nhiên (ln) của tỷ giá giao ngay danh nghĩa pt: logarit tự nhiên của chỉ số giá trong nước pt*: logarit tự nhiên của chỉ số giá nước ngoài

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC