Đề tài Sự can thiệp vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ độc lập và hội nhập tài chính toàn cầu

Giai đoạn cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, các thị trường mới nổi đi theo sự tự do hóa và mở cửa tài chính kết hợp với sự ổn định về tỷ giá hối đoái và chính sách tiền tệ độc lập ở một mức độ nhất định.  khủng hoảng tài chính • Sau khủng hoảng, các thị trường mới nổi đã áp dụng chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn nhưng vẫn còn chịu sự quản lý, song song với việc tiếp tục hội nhập tài chính và độc lập tiền tệ trong nước ở một mức độ nào đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC