Đề tài Sử dụng chế phẩm sinh học lên men sản xuất tiêu trắng

PHẦN MỞ ĐẦU Hồ tiêu không chỉ là loại hạt gia vị quen thuộc trong gia đình mà còn là loại cây công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Hằng năm đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước. Những năm gần đây, cây tiêu đã trở thành một trong những loại cây trồng chủ lực của cây công nghiệp, không chỉ giúp người dân xóa đói giảm nghèo mà còn là cây mang lại cuộc sống giàu có cho nhiều hộ nông dân. Vì thế việc trồng, chế biến và xuất khẩu hồ tiêu đã được nước ta ưu tiên chú trọng đầu tư và phát triển. Mặt khác yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, do hiện nay việc sản xuất tiêu sọ còn mang tính thủ công, có sử dụng hóa chất như H2O2, CaO, HCl ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nước thải sau khi sản xuất tiêu sọ có các chất màu, mùi và tính sát khuẩn mạnh nên tiêu diệt hệ vi sinh vật gây ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC