Đề tài Sử dụng công cụ geospatial để đánh giá tiềm năng sinh khối từ cây lạc của tỉnh Nam Định

Nam Định là tỉnh có tiềm năng sinh khối lớn. Nam Định nên tập trung vào việc nâng cao năng suất trồng lạc để tạo ra sản lượng sinh khối lớn hơn. Với trữ lượng sinh khối lớn có thể sản xuất ra lượng điện > 190000 MWh, trong tương lai có thể hướng tới việc xây dựng nhà máy điện sinh khối.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC