Đề tài Sử dụng thuốc sinh học trừ bệnh trên cây trồng

Hiện nay tình trạng sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học là chủ yếu để sản xuất nông nghiệp. Chúng rất độc đối với con người và động vật, lượng dư của chúng trong nông sản, đất, cây làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sinh thái. Để có một nền nông nghiệp sạch chúng ta cần phải có giải pháp mới đó là thuốc bvtv sinh học. Vậy thuốc sinh học là gì và chúng thực sự có ích???

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC