Đề tài Sự ổn định của bộ ba bất khả thi và các mẫu hình kinh tế vĩ mô quốc tế

Shambaugh (2004) Aizenma, Miniane (2004) Xây dựng thước đo độc lập tiền tệ , bằng việc sử dụng tương quan giữa lãi suất ngắn hạn của 1 nước so với lãi suất tương ứng của nước cơ sở. Chỉ số de jure đo lường mức độ mở cửa của thị trường tài chính, bằng cách sử dụng dữ liệu của IMF về hạn chế tài khoản vốn. Tuy nhiên, dữ liệu của nghiên cứu này chỉ trong 30 nước. www.trungtamtinhoc.edu.vn B. Xây dựng thước đo độc lập tiền tệ mới Aizenman, Chinn và Ito (2010) thước đo de facto: + Đo lường tính ổn định của tỷ giá hối đoái, bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn hàng tháng của tỷ giá hối đoái so với nước cơ sở. + Đo lường mức độ mở cửa của thị trường tài chính, bằng việc sử dụng dòng vốn thực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC