Đề tài Sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý là một tất yếu khách quan

Trong những năm gần đây thế giới nói chung và các tổ chức nói riêng đã từng trải qua những sự thay đổi nhanh chóng, cơ bản quyết liệt vàđầy kịch tính hơn bất kìđiều gì chúng ta có thể nghĩ tới. Ở Việt nam chính sách đổi mới mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường theođịnh hướng XHCN, có sựđiều tiết của Nhà nước đang vừa làđộng lực thúc đẩy nền kinh tế vừa là những cú sốc lớn cho nhiều doanh nghiệp. Đối với các nhà quản trị hiện nay chỉ còn một điều không thay đổi là: Sự thay đổi. Vì vậy, sự thay đổi trong kinh doanh và quản líđã trở thành chủ một chủđề cần thiết và cóý nghĩa đối với các nhà quản trị.Đó cũng là cầu nối đưa các chiến lược và kế hoạch vào thực tiễn, làđộng lực làm nhạy cảm hoá của từng cá nhân từng tổ chức với từng môi trường và vì vậy là một trong những điều kiện đểđảm bảo sự phát triển của từng tổ chức. Do đó các nhà quản trị cũng phải thay đổi tổ chức cho thích ứng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC