Đề tài Tác động của các loại hình giải trí không lành mạnh đến đời sống của thanh niên Hà Nội hiện nay

Xã hội ngày một phát triển, khoa học công nghệ ngày càng cao, máy móc đã thay con người giải quyết nhiều công việc. Con người đã có nhiều thời gian rỗi hơn để dành cho những nhu cầu khác. Một trong những nhu cầu đó là được giải trí. Giải trí là nhu cầu cao của con người, đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Thông qua hoạt động giải trí, con người tái sản xuất sức lao động, hoà nhập vào cộng đồng, tạo mối liên hệ với cộng đồng. Xã hội ngày càng phát triển làm xuất hiện nhiều các loại hình giải trí, mỗi loại hình giải trí mang những đặc điểm và sự bổ ích khác nhau, lượng người tham gia vào mỗi loại hình giải trí cũng không bằng nhau. Với lứa tuổi thanh niên, đây là giai đoạn hoàn thiện nhân cách, trưởng thành của các cá nhân. Giải trí được tầng lớp thanh niên rất quan tâm vì qua giải trí, họ có điều kiện để thể hiện mình, để học hỏi và trau đổi những kinh nghiệm sống từ bạn bè, cộng đồng xã hội Với thanh niên Hà Nội, điều kiện sống là môi trường náo nhiệt, nhịp sống công nghiệp quanh năm tiếp xúc với sự ồn ào. Do vậy mà giải trí đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của tầng lớp thanh niên Hà Nội. Chính vì tầm quan trọng của giải trí như vậy, nên thanh niên Hà Nội trong thời điểm hiện nay rất quan tâm đến hoạt động rỗi cho giải trí. Từ tháng 10 năm 1999, khi chính phủ áp dụng hai ngày nghỉ cuối tuần thì nhu cầu giải trí lại càng cao. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích giải trí mang đến thì chính những loại hình giả trí lại tác động không tích cực vào đời sống của thanh niên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC