Đề tài Tác động của năng lực marketing đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp các tỉnh phía Nam

Cạnh tranh ngày càng tăng => nâng cao năng lực cạnh tranh Nguồn lực là yếu tố quyết định Năng lực marketing là yếu tố quan trọng nhất Năng lực Marketing tác động như thế nào đến kết quả kinh doanh? Xây dựng năng lực Marketing để có tác động tốt nhất đến kết quả kinh doanh?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC