Đề tài Tác động của tỷ giá, bất động sản, giá vàng lên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua

Kể từ khi thành lập cho đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) đã có những diễn biến tương đối phức tạp. Có thể nói, có những giai đoạn, TTCK chưa thực sự hoạt động theo quy luật cung - cầu của thị trường mà ảnh hưởng của yếu tố tâm lý, yếu tố bầy đàn và theo dõi động thái của nhà đầu tư nước ngoài thống lĩnh chủ yếu, quyết định tới hành vi của TTCK. Thông qua các kiểm định lý thuyết và thực tế cho thấy, nếu như TTCK được xem như là “hàn thử biểu” của nền kinh tế thì giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đôi lúc lại được xem là “hàn thử biểu” của TTCK. Song trong bài viết này, chúng tôi không kiểm chứng yếu tố tác động của nhà đầu tư nước ngoài lên TTCKVN, mà chúng ta xem xét tác động của các yếu tố giá vàng, giá bất động sản, tỷ giá - là những biến tác động gián tiếp lên giá cổ phiếu, qua đó tác động tới sự biến động của chỉ số VN-Index. Về mặt nguyên lý, luồng vốn đầu tư sẽ dịch chuyển từ kênh đầu tư có tỷ suất sinh lời thấp sang kênh đầu tư có tỷ suất sinh lời cao hơn. Điều này sẽ góp phần giải thích phần nào khi các biến số giá vàng, giá bất động sản và tỷ giá biến động bất thường như trong thời gian qua, thì TTCK sẽ phản ứng như thế nào?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC