Đề tài Tài trợ đối với hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Biên Hòa

Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tếtừtập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tếthịtrường định hướng XHCN, khi gia nhập WTO, đòi hỏi các nhà xuất khẩu cần phải tăng cường lượng hàng hóa đểxuất khẩu sang các nước, giao thương quốc tế, Chính vì thếmà hoạt động xuất khẩu ngày càng phát triển lớn mạnh và không ngừng phát triển. Trước đây, chúng ta chỉtrao đổi hàng hóa để tiện phục vụcho đời sống, chưa chú trọng gì nhiều đến vấn đềxuất khẩu nhưng hiện nay khi bước sang giai đoạn mới – gia nhập WTO thì việc xuất khẩu hàng hóa sang các nước trên Thếgiới có nhiều lợi thếhơn, đạt được lợi nhuận cao hơn, thị trường buôn bán, giao thương được mởrộng, có nguồn ngoại tệdồi dào. Đây là một bước tiến mới cho đất nước ta nhằm đưa nước ta đi lên, theo kịp với các quốc gia khác; và cũng chính là chiến lược phát triển đất nước mà chúng ta cần hướng tới. Tuy nhiên, khi tiến hành xuất khẩu, bên cạnh những lợi ích từviệc xuất khẩu mang lại thì chắc chắn các nhà xuất khẩu sẽgặp phải không ít khó khăn và thử thách, đó là sựcạnh tranh của thịtrường các nước, lượng hàng hóa xuất khẩu tăng lên nhiều cần phải có nguồn vốn dồi dào và các doanh nghiệp xuất khẩu đang gặp khó khăn, hoặc phải bỏra chi phí cao hơn, mới có thểtìm được nguồn vốn cần thiết. Vậy thì các nhà xuất khẩu cần phải tìm sựhỗtrợtừ đâu, vềmặt kinh tếcũng nhưmặt tài chính? Ai sẽgiúp đỡhọ? Lúc này đây, sựhỗtrợcủa các NHTM có vai trò rất lớn vềviệc đảm bảo hạn chếnhững rủi ro có thểxảy ra với các nhà xuất khẩu trong quá trình thanh toán, rủi ro xảy ra trong quá trình giao dịch, biến động tỷgiá, v.v

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC